GIỚI THIỆU NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ THIẾT KẾ CHUNG

Tác giả và nhà thiết kế chung của công nghệ chuỗi Yunitskiy, ông Yunitskiy là người đứng đầu hai dự án tổ chức Liên Hợp Quốc, một thành viên của Liên đoàn Khoa học Vũ trụ Liên Xô và là tác giả của hơn 140 phát minh, 18 chuyên khảo và hơn 200 tác phẩm nghiên cứu.

Giáo dục: 1) kỹ sư đường sắt 2) luật sáng chế và hành động sáng tạo 3) thiết kế xây dựng đa tầng và thiết kế xây dựng cơ sở hạ tầng Mr.Yunitskiy là Giám đốc điều hành của Công ty Hệ thống Đường ray Railways Châu Âu, London, Anh

Giải thưởng:

1) hai huy chương vàng của Trung tâm Triển lãm Toàn Nga

2) “Chariots Vàng” trong đề cử “Dự án trong năm vận tải” lĩnh vực ba Chất lượng vàng đánh dấu “Nga Mark”

3) danh hiệu danh dự “Hiệp sỹ Khoa học và Nghệ thuật”

4) 30 văn bằng của các cuộc triển lãm quốc tế