ANTOLY YUNITSKY

       

                                                      Anatoly Eduardovich Yunitsky

* Nhà khoa học Nga, nhà phát minh và doanh nhân * Người đứng đầu của hai dự án của Liên Hiệp Quốc
* Thành viên của Liên đoàn du hành vũ trụ của Liên Xô
* Tác giả của hơn 140 phát minh .
* 18 chuyên khảo và hơn 200 bài báo khoa học
* Chủ tịch Tập đoàn SkyWay

Web nhà sáng lập: http://www.yunitskiy.com/