GIỚI THIỆU NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ THIẾT KẾ CHUNG

SKYWAY Là dự án khoa học về giao thông. Công nghệ skyway đã nghiên cứu thử nghiệm 40 năm. Dự án được tài trợ chính bởi các quốc gia, quỹ liên hợp quốc, quỹ hòa bình liên xô, các nhà chính trị và nhân dân đóng góp.

21 TRẢ LỜI YUNITSKIY A.E.

Công nghệ SKYWAY được định giá 400.867.433.000usd khi thương mại thành công ra ngoài thị trường.

Sau đó, tôi muốn đầu tư tất cả số tiền kiếm được cá nhân của tôi vào sự phát triển của chương trình không gian SpaceWay. Không ai sẵn sàng tài trợ cho chương trình này ngày nay – không phải Nga với Roscosmos của nó, cũng như Hoa Kỳ với NASA của họ cũng như Liên hợp quốc. Tuy nhiên, chỉ có nghiên cứu và phát triển làm việc theo chương trình này sẽ cần khoảng 100 tỷ USD đầu tư.

Sau 3 năm nếu NĐT muốn thu hồi vốn , công ty sẳn sàng hoàn vốn cho nhà đầu tư. 

Đây có thể là một chủ đề mà nhiều nhà môi giới , nhà tư vấn sẽ né tránh và không chia sẽ hết cho anh chị. Nhưng tôi thì khác , vì tôi cũng là nhà đầu tư như anh chị . Tôi chỉ đầu tư vào những cơ hội thật sự tốt . Những công ty tiềm năng và tạo ra những sản phẩm có giá trị cho xã hội. 

Monogram của Anatoly Yunitskiy “Các hệ thống vận tải dây: trên trái đất và trên không gian” (tiếng Nga) được xuất bản. Chuyên khảo này trình bày lý thuyết, tình hình phát triển, triển vọng và các kết quả chính của các nghiên cứu về vận chuyển mặt đất tốc độ cao