VIDEO DEMO NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH 1) Tốc độ – lên tới 150 km / giờ 2) Năng lực của cán tàu: hành khách – lên đến 500 người; vận chuyển hàng hóa lên đến 100 tấn. 3) Độ nghiêng 

Giới thiệu về ray vận chuyển hàng

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH 1) Tốc độ – lên tới 150 km / giờ. 2) Năng lực của cán tàu: hành khách – tối đa 100 người; cước phí – lên đến 10 tấn. 3) Sự suy giảm (giảm xuống) 

SKYWAY – VẬN TẢI GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Giới thiệu về vận tải day treo trong thành phố Video giới thiệu NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH 1) Speed ​​- lên đến 150 km một giờ. 2) Nâng cao năng lực của cán chứng khoán: hành khách – lên đến 

SKYWAY – VẬN TẢI CẢNG